“Άνθρακες ή Θησαυροί!” – Δημιουργία και Λειτουργία Δικτύου Upcycling

Info

WHAT will be done

Description:

Τα μέλη της σχολικής κοινότητας θα εμπλακούν σε βιωματικές δραστηριότητες και θα ενημερωθούν σχετικά με το πρόβλημα της υπερβολικής κατανάλωσης και των συνεπειών της, δηλαδή την εξάντληση των φυσικών πόρων, την σημαντική κατανάλωση ενέργειας, την παραγωγή τεράστιου όγκου απορριμμάτων και τις καταστροφικές τους συνέπειες για το περιβάλλον και τις ζωές μας. Στόχος είναι οι μαθητές να ψάξουν “ανακαλύψουν” το Upcycling ως μια δυνατότητα για τη μείωση του οικολογικού τους αποτυπώματος και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο Upcycling που θα λειτουργεί μέσα στη σχολική κοινότητα και θα αφορά πάρα πολλές κατηγορίες αντικειμένων καθώς και διαφορετικούς τρόπους επαναχρησιμοποίησης. Η δημιουργία του παραπάνω δικτύου αποτελεί ένα γενικότερο στόχο που έχει θέσει η σχολική μας μονάδα και ο οποίος εντάσσεται και στο πρόγραμμα Erasmus+ που διεξάγεται στο σχολείο μας.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Μείωση των Απορριμάτων   προβλέπεται  μια ιδιαίτερη, μεμονωμένη δράση, η οποία θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και θα περιλαμβάνει την συγκέντρωση ρούχων και παπουτσιών σε καλή κατάσταση με σκοπό τη δωρεά τους σε κοινωνική ομάδα που τα έχει ανάγκη (Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων).

Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση σχετικά με τη βιομηχανία της μόδας και το φαινόμενο της “Γρηγορης Μόδας” (της τάσης των ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες να αγοράζουν συνεχώς καινούρια, μοντέρνα, όμορφα, οικονομικά ρούχα, αντικαθιστώντας τα προηγούμενα, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι σε άριστη κατάσταση).  Στους μαθητές θα καταστεί σαφές ότι ο στόχος της συγκεκριμένης δράσης δεν είναι (μόνο) η κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά η υπεύθυνη στάση απέναντι στο τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα που δημιουργούν τα απόβλητα ρούχα.

Τέλος, οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί γι΄αυτή την εβδομάδα υποστηρίζουν στο σύνολό τους την υπάρχουσα στοχοθεσία του σχολείου μας, την οποία υπηρετούμε και με το πρόγραμμα Erasmus+ που πραγματοποιούμε.

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

Athens
Pandorou
13-15
11853

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

62nd Junior High School of Athens
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://62gym-athin.att.sch.gr/

mail@62gym-athin.att.sch.gr
Marianna Stoupa
marianna_stoupa@yahoo.de

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/22, 22/11/22, 23/11/22, 24/11/22, 25/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseThematic Focus: Circular and Sustainable Textiles

Help the world,
share this action!

Related actions