ΑΦΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΑΦΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Info

WHAT will be done

Description:

Σαν το μοναδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών στην Ελλάδα, η ΑΦΗΣ είναι υπεύθυνη για τη συλλογή και ανακύκλωση των φορητών μπαταριών & συσσωρευτών. Οι μπαταρίες κατατάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα και σαν αποτέλεσμα η διαχείρισή τους είναι περίπλοκη. Όμως η συλλογή τους, που αποτελεί το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα, είναι πολύ απλή και ξεκινάει με την απόρριψή τους στους ειδικούς κάδους (κάδοι ΑΦΗΣ). Θεωρείται δηλαδή μείζονος σημασίας για την εύρυθμη διαχείρισή τους, να πραγματοποιηθεί διαλογή στην πηγή για τις μπαταρίες, ώστε να δρομολογηθεί η ορθή ανακύκλωσή τους.

Για την ανάδειξη αυτού του ουσιαστικού μηνύματος θα υλοποιηθεί έντονη και στοχευμένη επικοινωνία με digital καμπάνια στις πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων, καθώς και τηλεοπτική καμπάνια. Πιο συγκεκριμένα, έγινε η επιλογή του επισυναπτόμενου στον σύνδεσμο βίντεο*, με σκοπό να πλαισιώσει τη δράση της ΑΦΗΣ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, της οποίας εθνικός συντονιστής είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). Στο βίντεο, γίνονται σαφείς οι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικό οι μπαταρίες να απορρίπτονται αποκλειστικά στους ειδικούς κάδους συλλογής και όχι στα σύμμικτα απορρίμματα. Επίσης, απορρίπτει την δικαιολογία της δυσκολίας της ανακύκλωσης, καθώς αναδεικνύει την ευκολία της διαδικασίας με την αναφορά των 69.000 κάδων ΑΦΗΣ πανελλαδικά.

Όπως αναφέρεται στα πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο, οι μπαταρίες αποτελούνται από τοξικά βαρέα μέταλλα και διαβρωτικά οξέα. Στην περίπτωση που καταλήξουν στα σύμμικτα απορρίμματα και δεν διαχειριστούν με τον προβλεπόμενο τρόπο, οι τοξικές ουσίες είναι πολύ πιθανό να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας, προκαλώντας πολυάριθμα προβλήματα τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία του ανθρώπου. Πρακτικά, επιδιώκει να αλλάξει την συμπεριφορά του πολίτη ως προς τη χωριστή διαλογή των μπαταριών, εστιάζοντας στα οφέλη της προστασίας της ίδιας της υγείας του, πέρα από δείγμα πολιτισμού και αισθητικής.

Σαν αποτέλεσμα, το επιλεγμένο βίντεο ενημερώνει, αφυπνίζει και ενθαρρύνει τους πολίτες να πραγματοποιήσουν απόρριψη των μπαταριών τους στον κατάλληλο συλλέκτη και κατατάσσει τη δράση της ΑΦΗΣ στη θεματολογία για τη «Διαλογή και ανακύκλωση αποβλήτων». Απώτερος σκοπός της ΑΦΗΣ με τη συμμετοχή της είναι η ευθυγράμμιση με τις επιταγές της κοινότητας της κυκλικής οικονομίας στη μετάβαση προς βιώσιμα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής.

*https://www.youtube.com/watch?v=FviPW8hT8eE

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
54
15235

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

ΑΦΗΣ ΑΕ
# Association/NGO

How can you get in contact:

https://afis.gr/

Email: info@afis.gr
Τηλέφωνο: 2108030244
Facebook: ΑΦΗΣ - Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/21, 21/11/21, 22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21, 27/11/21, 28/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions