ΓΝΩΡΙΖΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩΓΝΩΡΙΖΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ

Info

WHAT will be done

Description:

  • Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την “Κυκλική Οικονομία” , με προβολή video στις τάξεις και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου, συζητήσεις , δημιουργία έντυπου υλικού και ενημέρωση της τοπική κοινότητας.
  • Καθαρισμός  αυλής σχολείου, πάρκου, όμορου δάσους.
  • Μάζεμα, διαλογή και ανακύκλωση των απορριμάτων στη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα.
  • Δημιουργία κατασκευών, παιχνιδιών, χρηστικών αντικειμένων ( σπίτι για πουλιά, γλάστρες κ.τ.λ.)
  • Κατασκευή νέων από παλιά  ρούχα .

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

Θεσσαλονίκη
Νεοχωρούδα
0
54500

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://dim-neoch.thess.sch.gr/
dneocho@sch.gr 2310788058

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/21, 21/11/21, 22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21, 27/11/21, 28/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsReuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions