Δωρεάν επισκευή ποδηλάτων σε παιδιά, προκειμένου να ενισχυθεί η κουλτούρα της Επαναχρησιμοποίησης.Δωρεάν επισκευή ποδηλάτων σε παιδιά, προκειμένου να ενισχυθεί η κουλτούρα της Επαναχρησιμοποίησης.

Info

WHAT will be done

Description:

Η επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνει την επαναλαμβανομένη χρήση προϊόντων και συστατικών. Η προσέγγιση αυτή έχει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ σε συνεργασία με κατάστημα εμπορίας-επισκευής ποδηλάτων, καλεί παιδιά που έχουν ποδήλατα προς επισκευή να τα προσκομίσουν στο κατάστημα για να επισκευαστούν με κόστος της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ για την ενίσχυση της κουλτούρας της επαναχρησιμοποίησης.

In collaboration with a repair -trade bicycle store, with expenses of DEDISA SA, the store will repair children’s bicycles for free, in order to strengthen the culture of reuse.

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

Chania
Grigoriou E
50
73132

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

DEDISA SA (OTA)
# Association/NGO

How can you get in contact:

https://www.dedisa.gr/
x.tsamoutsoglou@dedisa.gr, i nfo@dedisa.gr,+302821091888, https://www.facebook.com/dedisagr

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseThematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions