Ενημέρωση-Έμπνευση-Δράση για τα Βιώσιμα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα

Info

WHAT will be done

Description:

Γιατί είναι σημαντικά τα βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα;
Ποια είναι και γιατί είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε και να τα επιλέγουμε;
Η σημαντικότητα του ρόλου μας ως καταναλωτή αλλά και ως επιχειρήσεις.
Μια διαδικτυακή συζήτηση για να ενημερωθούμε, να εμπνευστούμε και να αναλάβουμε δράση!

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

Σέρρες
Νέος Σκοπός
62100

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Elismadeit
# Business/Industry

How can you get in contact:

https://www.elismadeit.gr/

info@elismadeit.gr
facebook.com/elismadeit
instagram.com/elismadeit

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions