Ενημερωτική Ημερίδα: «Πάρ’ το αλλιώς.., βάλε τα απόβλητα στον κύκλο της ζωής»

Info

WHAT will be done

Description:

Awareness Event

The Department of Environment organizes an awareness Event that will take place on Thursday 23/11/2023, in Nicosia.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πραγματοποιεί ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Παρ’ το αλλιώς.., βάλε τα απόβλητα στον κύκλο της ζωής». Επιπρόσθετα, θα δοθεί η δυνατότητα σε φορείς και οργανωμένα σύνολα, να παρουσιάσουν τις δράσεις τους που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, τη μείωση συσκευασιών, τη μείωση σπατάλης τροφίμων και πλαστικών μίας χρήσης, καθώς και τη μεταποίηση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

  • Θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις για ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς καλές πρακτικές που εφαρμόζονται από διάφορους οργανισμούς.
  • Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση στον ίδιο χώρο, όπου θα προβάλλονται διάφορες δράσεις και το έργο των συμμετεχόντων.
  • Θα υπάρχει η δυνατότητα για ανταλλαγή και συλλογή ρούχων, παιχνιδιών και βιβλίων.
  • Ακόμα, θα υπάρχουν τοποθετημένοι ειδικοί κάδοι για συλλογή μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και μπαταριών μέχρι 2 κιλά από τα συστήματα WEEE Cyprus και ΑΦΗΣ Κύπρου.

Location

WHERE it will take place

Country:

Cyprus

Address:

Nicosia
28ης Οκτωβρίου
20-22
2414

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Τμήμα Περιβάλλοντος
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
ngeorgiou@environment.moa.gov.cy

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/23

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions