“Καθαρισμός ακτής””Καθαρισμός ακτής”

Info

WHAT will be done

Description:

Οι μαθητές της Α΄τάξης, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση της εκπ/κού τους, Κωνσταντά Αικατερίνης και σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή του χωριού μας, θα πραγματοποιήσουν δράση καθαρισμού της παραλίας. Συγχρόνως θα αξιοποιήσουν τα ευρήματα από ….. τα σκουπίδια, δημιουργώντας μία ομαδική κατασκευή.

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

Ωρεοί Ευβοίας
ΩΡΕΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Παραλιακή οδός
34012

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΕΩΝ
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://blogs.sch.gr/dimora/

mail@dim-oreon.eyv.sch.gr
2226071282 6945698348(Διευθύντρια)
face book(Κατερίνα Κωνσταντά)
face book (Τσελίκα Χριστούλα)

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/21, 21/11/21, 22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21, 27/11/21, 28/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsReuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions