Μειώνουμε τα απορρίμματα στη Σκύδρα, δίνουμε χώρο τη ζωή!Μειώνουμε τα απορρίμματα στη Σκύδρα, δίνουμε χώρο τη ζωή!

Info

WHAT will be done

Description:

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων, ο Δήμος Σκύδρας θα πραγματοποιήσει δράσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και επιμόρφωση των πολιτών του Δήμου. Συγκεκριμένα, οι δράσεις θα αφορούν την εκπαίδευση και την πληροφόρηση των παιδιών σχετικά με την ανακύκλωση και την μείωση στην πηγή των αποβλήτων, μέσω προώθησης σχετικού ενημερωτικού υλικού στις σχολικές μονάδες του Δήμου, καθώς επίσης και σε άλλες ηλικιακές ομάδες μέσω παροχής πληροφοριών σχετικά με την μείωση των αποβλήτων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

Skydra
Ethnikis Antistasis
20
58500

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Dimos Skydras
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://www.skydra.gr/
gra.dimarxou@skydra.gov.gr, 2381351802

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/21, 21/11/21, 22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21, 27/11/21, 28/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions