ο κίτρινος κάδος στο χωριό!

Info

WHAT will be done

Description:

Στη δράση μας θα ενημερώσουμε γονείς και μαθητές σχετικά, με το θέμα της ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας στον κατάλληλο κάδο που βρίσκεται κοντά στο νηπιαγωγείο μας. Επίσης θα φτιάξουμε μια αφίσα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σημείο που συγκεντρώνονται νέα παιδιά – στάση μαθητών γυμνασίου και λυκείου σχετικά με το θέμα αυτό.

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

Χανιά
Δέκα Εκτελεσθέντων
1
73500

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Νηπιαγωγείο Στερνών
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://nipiagogiosternon.weebly.com/
nipiagogiosternon@gmail.com

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

24/11/23

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions