“Παραγωγή μαλλιού από πρόβατα, ως βιώσιμο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν”

Info

WHAT will be done

Description:

Η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ σε συνεργασία με σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,  θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Πολιτιστικό Σύλλογο Σούδας όπου υπάρχει τμήμα με αναλυτική περιγραφή των σταδίων παραγωγής του μαλλιού από πρόβατα (με ταυτόχρονη χρήση οπτικοακουστικού υλικού), καθώς και στη διαδικασία δημιουργίας νήματος από μαλλί προβάτων ως βιώσιμου κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος.

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

Chania
Λ. Σούδας,
73100

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

http://www.dedisa.gr
www.dedisa.gr/facebook:Dedisagr/2821091888

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/22, 25/11/22 ,

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: Circular and Sustainable Textiles

Help the world,
share this action!

Related actions