Πειραματικό Γυμνάσιο Σάμου. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση οδηγών για μείωση απορριμάτων στους δρόμους.Πειραματικό Γυμνάσιο Σάμου. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση οδηγών για μείωση απορριμάτων στους δρόμους.

Info

WHAT will be done

Description:

Τα μέλη του Ομίλου Οικολογία-Περιβάλλον του σχολείου μας θα μοιράσουν φυλλάδια και σακουλάκια από ανακυκλώσιμο υλικό σε οδηγούς.

Στόχος η ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους για μείωση των απορριμάτων στους δρόμους.

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

Σάμος
Κανάρη
13
83100

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Πειραματικό Γυμνάσιο Σάμου
# Educational Establishment

How can you get in contact:

mail@1gym-samou.sam.sch.gr
2273027766

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions