Ποιά πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης απαγορεύεται η χρήση τους και πώς αυτό επηρεάζει την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου;

Info

WHAT will be done

Description:

Το Έργο “Keep our Sand and Sea Plastic Free” σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σας προσκαλούν σε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Ποιά πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης απαγορεύεται η χρήση τους και πώς αυτό επηρεάζει την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου;». Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου, 2022 η ώρα: 9:30-11:30. Για δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/FpsBB4EgCabTWPY98

Το σεμινάριο διεξάγεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, η οποία για το 2022 έχει οριστεί η εβδομάδα 19-27 Νοεμβρίου 2022.

#sandseaplasticfree #destinationzeroplastic

 

Location

WHERE it will take place

Country:

Cyprus

Address:

Nicosia
33 Tagmatarchou Demetri Pouliou Street
33
1101

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Keep our Sand and Sea Plastic Free
# Association/NGO

How can you get in contact:

https://sandseaplasticfree.org/
Registrations: https://forms.gle/FpsBB4EgCabTWPY98

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions