Τα απορρίμματα μειώνω, τη ζωή μου βελτιώνω!Τα απορρίμματα μειώνω, τη ζωή μου βελτιώνω!

Info

WHAT will be done

Description:

Information stand in the central square of the Municipality of Kordelio-Evosmos for information / awareness of the citizens about the circular economy.
The action is organized and implemented by the students of the class and concerns the prevention, reuse and recycling of waste.
Includes:
Posting posters created by students with information material.
Video created by the students, with instructions for proper recycling and display throughout the action.
Suggestions for reducing waste in different situations (school, home, work, etc.)
Questionnaire addressed to the citizens about the way they manage their waste.
Handmade gifts made by students using recyclable / reusable materials for the citizens taking part in the questionnaire.

Περίπτερο ενημέρωσης στην κεντρική πλατεία του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου για ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των πολιτών στη κυκλική οικονομία.

Η δράση οργανώνεται και υλοποιείται από τους μαθητές/τριες της Δ΄τάξης και αφορά στην πρόληψη,  επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Περιλαμβάνει:

  • Ανάρτηση αφισών που δημιούργησαν οι μαθητές/τριες με πληροφοριακό υλικό.
  • Δημιουργία βίντεο από τους μαθητές/τριες, με οδηγίες για σωστή ανακύκλωση και προβολή του καθόλη τη διάρκεια της δράσης.
  • Προτάσεις για μείωση απορριμμάτων σε διαφορετικές καταστάσεις (σχολείο, σπίτι, εργασία κ.ά.)
  • Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους δημότες σχετικό με τη διαχείριση των απορριμμάτων τους.
  • Χειροποίητα δώρα φτιαγμένα από τους μαθητές/τριες με ανακυκλώσιμα/επαναχρησιμοποιούμενα υλικά στους συμμετέχοντες στην έρευνα.

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κεντρική πλατεία Ευόσμου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
29
56224

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

23o Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://23dim-evosm.thess.sch.gr/

23dimevosmou@gmail.com
efievaggelou@gmail.com
2310643540
6985706939

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

25/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions