Φέρε και το πιάτο σου μαζί….!

Info

WHAT will be done

Description:

Διοργανώνεται ένα πάρτυ στο σχολείο  όπου ο καθένας πρέπει να φέρει μαζί το πιάτο και το ποτήρι του!

Με τον τρόπο αυτό δεν χρησιμοποιούνται πιάτα και ποτήρια μιας χρήσης άρα δεν έχουμε και συσκευασίες!

Επίσης είναι διασκεδαστικό να παρουσιάσει ο καθένας το πιάτο και το ποτήρι του.

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

Θεσσαλονίκη
Αεροπορική Βάση Σέδες
350 ΠΚΒ
57001

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

2ο Νηπιαγωγείο Τριαδίου
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://blogs.sch.gr/2ntriadi/
mail@2nip-triad.thess.sch.gr

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/23

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: Packaging

Help the world,
share this action!

Related actions