Χωριστή συλλογή και Ανακύκλωση Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού εξοπλισμού

Info

WHAT will be done

Description:

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με απώτερο στόχο την κατάλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών του σχετικά με την ορθή διαχείριση των ηλεκτρικών τους αποβλήτων, σκοπεύει να συμμετάσχει στην φετινή “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων 2022”. 

Κατά την διάρκειά της και πιο συγκεκριμένα από την Δευτέρα 21/11/2022 έως και την Παρασκευή 25/11/2022, σε κεντρικό σημείο της πόλης της Κέρκυρας (Πάνω Πλατεία), ο Δήμος θα δημιουργήσει με την τοποθέτηση και των ανάλογων ειδικών κάδων, προσωρινό σημείο ενημέρωσης αλλά και χωριστής συλλογής των ακόλουθων ρευμάτων:

  1. λαμπτήρων, 
  2. μελανοδοχείων – τόνερ, 
  3. μικρών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών,
  4. οικιακών μπαταριών (ηλεκτρικές στήλες). 

Οι δημότες θα μπορούν σε συγκεκριμένες ώρες που θα γίνουν σύντομα γνωστές, να επισκέπτονται το συγκεκριμένο σημείο προσωρινής συλλογής ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού και μπαταριών και να ενημερώνονται (με σχετικό κατάλληλο ενημερωτικό υλικό) σχετικά με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών τους συσκευών αλλά και των διαθέσιμων μόνιμων σημείων χωριστής συλλογής που διαθέτει ο Δήμος, καθώς επίσης ανάλογες πληροφορίες θα μπορούν να λάβουν και για την χωριστή συλλογή μπαταριών στον Δήμο μας.

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

Corfu
Spianada Square
1
49100

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

MUNICIPALITY OF CENTRAL CORFU AND DIAPONTIA ISLANDS
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://recycle.corfu.gr/en/
mayor@corfu.gov.gr

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/22, 22/11/22, 23/11/22, 24/11/22, 25/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions