1ª Marató de reutilització de làmpares

Info

WHAT will be done

Description:

1 ª Marató de reutilització de làmpares
Aquesta setmana “Posam llum a la prevenció!”
Et convidam a participar en la 1ª Marató de reutilització de làmpares, durant 1,5 hores aprendrem i repararem el màxim de làmpares que poguem.
Des de Deixalles aportarem les làmpares, les eines i el material També pots dur la teva pròpia làmpara
El 20 de novembre a l’aula de formació de Deixalles Palma, de les 17:30 a les 19:00, entre totes i tots contribuirem a reduir la quantitat de residus de l’illa .
Què aprendrem?
 Canviar porta làmpares
 Canviar cablejat intern
 Canviar endolls
 Comprovar la seguretat de l’aparell

Location

WHERE it will take place

Country:

Spain
- Balearic Islands

Address:

Palma
Cedre
9
07008

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Fundació Deixalles
# Association/NGO

How can you get in contact:

www.deixalles.org

Correu electrònic: areaambiental@deixalles.org
Telèfon: 677 59 71 50

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuseStrict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions