ЕСНО 2015 2

Info

WHAT will be done

Description:

1. Организиране на постерни изложби
2. Раздаване на листовки със съвети за разделно събиране на отпадъци
3. Презентация в ПМГ, читалищата на с. Паволче и с. Згориград
4. Почистване
5. Фотоизложба на тема:””Да пазим природата чиста””
6. Среща в Природо защитен център Натура със специалисти -еко игри и викторина
7. Събиране на пластмасови капачки”

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

1
бул. Демокрация18
18
бул. Демокрация18

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Природоматематическа гимназия "Акад. Иван Ценов"
# Educational Establishment

How can you get in contact:

taralezhite.ucoz.com/
Ръководител на клуб по екология 'Таралежите"

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2015, 22/11/2015, 23/11/2015, 24/11/2015, 25/11/2015, 26/11/2015, 27/11/2015, 28/11/2015, 29/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actions

Help the world,
share this action!

Related actions