A hulladék csökkentése és hasznosítása

Info

WHAT will be done

Description:

Papírgy?jtés szervezése jótékonysági céllal – iskolai komposztáló edényt szeretnénk vásárolni.
Szemétszedés az iskola udvarán.
Interaktív el?adás a szelektív hulladékgy?jtésr?l és a hulladék hasznosításáról a helyi hulladékszállító és hasznosító cég szakemberének közrem?ködésével.
Az iskolai szelektív hulladékgy?jtés népszer?sítése.
Az iskolai energiajár?r és hulladékkommandó diákcsoport ellen?rz? akciója.
A programokba az iskola tanulóit 1-8. osztályig bevonjuk.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Zalaegerszeg
Landorhegyi
12.
8900

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.landorhegyi.hu

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions