Hová kerül hétf?

Info

WHAT will be done

Description:

Iskolánk csatlakozott a település hulladékcsökkentési héten megrendezésre kerül? programjaihoz.
Településünkön házhoz men? szelektív gy?jtés m?ködik. Az iskolában is gy?jtünk különböz? hulladékokat elkülönítve, melyek egy részéb?l az osztályoknak bevételük is származik. Papírgy?jtéseinken nagy lelkesedéssel vesz részt az iskola apraja nagyja, a szül?k is sokat segítenek ezeken az alkalmakon.
Programunkon szeretnénk a gyerekek figyelmét felhívni arra, hogy miért fontos a szelektív gy?jtés, és az, hogy megfelel?en tiszta állapotban kerüljön az adott hulladék a gy?jt?be. Beszélünk velük arról, hogyan m?ködnek a válogatóm?vek a környékünkön. Arról is, hogy emberek válogatják a mi szemetünket és az ? egészségüket , biztonságukat kockáztatjuk, ha nem megfelel? állapotban helyezzük el azt, a szelektív kukákban. A megértést el?segíti, hogy a helyi közszolgáltató munkatársa látogat el hozzánk azon a héten, és bemutatja az iskolában a szolnoki válogatóm? m?ködését, és elmondja mi alapján válogatják a településr?l érkez? anyagokat.
Azt is megismerhetik a gyerekek, hogy mi készül és hol az adott hulladéktípusokból.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Rákóczifalva
Szabadság tér
1.
5085

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és AMK
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.rakoczi-rfalva.sulinet.hu/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions