Hulladék újragondolva

Info

WHAT will be done

Description:

A foglalkozás célja, hogy a tanórákat követ?en relaxatív, a kreativitást igényl?, de mégis elgondolkodtató formában a diákok képet szerezzenek a hulladékcsökkentés lehet?ségeir?l a tudatos vásárlásról, a HULLADÉKPROBLÉMÁRÓL a kreativitásuk felhasználásával.
A verseny kimenetele egy újrafelhasznált hulladékból létrejött kiállítás, amely iskolai szinten segíti a problémára történ? figyelemfelhívást. A diákjaink csoportmunkában fognak dolgozni. A csoportokon belül er?s kooperációs tevékenységre lesz szükség. Ezáltal alapvet?en fejlesztjük azon kompetenciáikat, amelyek szükségesek lehetnek hulladékprobléma a hulladékcsökkentés, újrafelhasználás esetében.
Minden csoport, aki érdemi munkát végez oklevelet és ajándékot kap. Bármilyen – egészségre nem káros – hulladék felhasználható. Például papír, fa, fém, m?anyag, textil stb. A foglalkozás elején bemutatásra kerülnek az egyes hulladéktípusok. Azok lebomlási ideje és az hogy milyen kárt okoznak a természetben. Ezt követ?en a négy f?s csoportok kijelölt tagjai húznak egy-egy cetlit, amin az elkészítend? mindennapi eszközök lesznek.A behozott hulladékokból nekik kell az eszközt elkészíteni. Minden csoportnak négy darab eszközt kell létrehozni (pl. fülbevaló, virágtálca, ceruzatartó, könyvjelz?, telefontartó, táska, sapka, cip?, eserny?).
A csoportok végül (activity szer?en) megpróbálják kitalálni, hogy a másik csapatnak mi volt a feladata az elkészült eszközök alapján. Az egyes bemutatókra 2 perc áll rendelkezésre ez id? alatt kell kitalálni, hogy milyen eszközr?l van szó. Az a csapat, amelynek kitalálták és az a csapat, amely kitalálta egyaránt kap pontot. Végül szavazást tartanak arról, hogy melyik újrahasznosított eszköz a leghasználhatóbb és melyik a legszebb. Ezt követ?en javaslatokat kell megfogalmazniuk, hogy miképpen lehetne elhagyni a felhasznált hulladékokat a mindennapi életünkb?l. Ezek a javaslatok az egyes eszközök mellé kerülnek. Az elkészült munkákat tanári zs?rib?l álló csapat értékeli. A diákok egymás csoportjára adott szavazatai, az activityben elért pontszámok és zs?ri pontozása együttesen alakítja ki végeredményt. A legjobbra értékelt munkát készít? csapat külön oklevélben részesül.
A kiállított eszközök az ökológiai hirdet?tábla melletti részen lesznek kiállítva a hónap végéig. A kiállítást a foglalkozás végén, közösen rendezzük be.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Karcag
Szentannai Sámuel
18.
5300

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium
# Educational Establishment

How can you get in contact:

igen

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions