HULLADÉKCSÖKKENTÉS FÖLD FELETT ÉS FÖLD ALATT!

Info

WHAT will be done

Description:

A F?városi Csatornázási M?vek közszolgáltatói – és hulladékgazdálkodási tevékenységével kiemelked? szerepet vállal Magyarország környezetvédelmében. Ennek megfelel?en dolgozói hasonló módon elkötelezettek a környezet védelmének ügyében.
Vállalásunk egy munkahetet ölel fel, minden napra egy-egy feladattal. Csatlakozni Társaságunk bels? újságjában (Csatornahíradó) megjelent felhíváson keresztül lehetett, melynek témája a szelektív hulladékgy?jtés gyakorlata volt.
A hulladékcsökkentési héten való részvétel Társaságunk munkavállalói részére teljes mértékben önkéntes. Vállalásaink els?dleges célja bemutatni, hogy a változáshoz elég néhány apró lépés, amit hosszú távon mindenki beépíthet mindennapjaiba el?segítve ezzel környezete védelmét.
• Az esemény hétf?n indul azzal, hogy a résztvev?k aznap saját edényben hoznak ebédet, így csökkentve egyrészt a kidobásra szánt ételmaradékok, másrészt az ételrendelésekkel együtt járó, feleslegesen keletkez? m?anyag hulladékok mennyiségét.
• Kedden egy rövid környezettudatossági kvízt kitöltésével lehet felmérni, hogy mennyire vagyunk jók a szelektív hulladékgy?jtésben.
• Szerdán otthonról mindenki behozhatja használt süt?olaját, az összegy?lt szárazelemet, amit a telephelyén elhelyezett gy?jt?be leadhat.
• Csütörtökön lehet?ség van maximum két darab jó állapotú, számunkra megunt, de mások számára még olvasható könyv leadására. Ezeket nap végén bedobozoljuk, majd eljuttatjuk egy olyan helyre, ahol mások ezeket szívesen elolvassák. Így nemcsak újrahasznosítunk, hanem még segítséget is nyújtunk másoknak.
• A pénteki zárófeladat bevásárló lista írása a hétvégi bevásárláshoz. Itt az a cél, hogy tényleg csak azt vásároljuk meg, amire szükségünk van, elkerülve ezzel a „túlfogyasztást” és az ebb?l keletkez? újabb hulladékok keletkezését.

A napi feladatok teljesítésén felül az akcióban résztvev?k vállalják, hogy egész héten át még a következ? vállalásokat teszik:
• A m?anyag eldobhatós poharak helyett, saját bögrét használnak és lehet?ség szerint csapvizet vagy teát isznak a hulladékok nagy részét képez? PET-palackos és a dobozos üdít?k helyett.
• Papír(kéz)törl? és papírzsebkend? helyett törölköz?t és textil zsebkend?t használnak.
• A bevásárlásaikat nem m?anyag szatyorral, hanem kosárral vagy vászontáskával intézik.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Budapest
Asztalos Sándor út
4
1087

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

F?városi Csatornázási M?vek Zrt.
# Business/Industry

How can you get in contact:

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions