Öko ruhakészítési verseny és divatbemutató

Info

WHAT will be done

Description:

A projekt kreatív módon közelíti meg a szelektív hulladékgy?jtés népszer?sítését. Célunk, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét a hulladék mennyiségének csökkentésére, az újrafelhasználás lehet?ségeire, a tudatos vásárlásra.
El?zetes feladat: szelektív hulladékgy?jtés, ruhák tervezése, alapanyagok összegy?jtése, csoportszervezés, plakát készítése.
A feladat: a szelektíven gy?jthet? hulladékokból (pl.: papír, m?anyag) ruhát készíteni és bemutatni a közönségnek.
A divatbemutatót verseny keretei között képzeljük el, a tanulók színpadon mutatják be az alkotásokat, zs?ri értékeli az elért eredményt el?zetesen meghatározott szempontok szerint (pl.: kreativitás, az el?zetes feladat végrehajtása, a felhasznált anyagok hasznosítása, együttm?ködés a csapat tagjai között).
A projektbe bevont tanulók tervezett száma: 25 f? résztvev?, közönség 100 f?. ?k a tagintézmény diákjai, 14-19 éves középiskolás tanulók.
Hagyományos rendezvénynek számít nálunk az öko divatbemutató, már több alkalommal szerveztünk ilyet az intézményben, illetve csatlakoztunk az Európai Hulladékcsökkentési Hét akcióhoz.
Egyik régebbi programunkról szóló tanulói beszámoló is összegzi céljaink megvalósítását:
“Nagy energiával vetettük bele magunkat kollekciónk megalkotásába, melyet végül több órás lázas készül?dés el?zött meg. Folyamatosan jöttek az ötletek, miközben éppen dolgoztunk valamelyik részleten. Néhány meghiúsult terv sem tántorított el minket. S?t, inkább csak fokozta jókedvünket a ruhapróba során.
Els? hallásra egyszer?nek t?nt a feladata, de a megalkotott ruha nem csupán „szemét összeeszkábálás”. Felhasznált anyagaink között szerepel alufólia, nyitófül, szemetes zsák, szalvéta, PET palack, kupak, cérna, karton, tojástartó. Utóbbiból abroncsot is készítettünk a szoknya alá. Többfajta anyagot igyekeztünk felhasználni, ezzel is felhívva a figyelmet a mértéktelen hulladék felhalmozásra, illetve az újrahasznosítás fontosságára.
Igyekeztünk figyelni az esztétikai összhatásra is, különböz? kiegészít?ket is terveztünk: ékszerek, cip?, táska. Utóbbi modellünk saját tervezés? darabja.”
A tanulók mindig lelkesen vettek részt ezen a programon. A program népszer?sítéséhez, a tanulók motiválásához a korább évek tapasztalatait, fényképeket is felhasználjuk.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Szolnok
Gyermekváros utca
1.
5000

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://www.kollegium-szolnok.sulinet.hu/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions