Legyél szemfüles, csökkentsd a szemetet!

Info

WHAT will be done

Description:

Az alsós gyerekek el?adás, filmvetítés, társasjáték és játék keretein belül ismerkednek meg a hulladékkeletkezés megel?zésér?l, a hulladékok szelektív gy?jtésér?l, azok újrahasználási és újrahasznosítási lehet?ségeir?l. (Hulladékhorgász játékot alkalmazunk e célból.)
A fels?s diákok a biológia óra keretein belül filmvetítést , kisel?adást, ötletbörzét tartanak arról, hogyan tudnák tudatosan csökkenteni a keletkezett hulladékok mennyiségét, megel?zési és újrafelhasználási praktikákkal.
Kreatív tevékenységet is szervezünk a kicsik és a nagyok számára.
Figyelemfelkelt? plakátokat terveznek és készítenek a nebulóink a hulladékok csökkentésér?l, újrahasználásról, újrahasznosításról. Ezekkel díszítjük majd falainkat.
Megunt, tönkrement tárgyakból új használati tárgyak, vagy akár képz?m?vészeti alkotások készülnek. Minden olyan anyagból készülhetnek “újra tárgyak”, amelyeket a diákok nap mint nap használnak. (Pl.:A használt textiltárgyaknak új életet adunk.)
A legkreatívabb, legesztétikusabb, leghasznosabb alkotásokért jutalomban részesülhetnek a gyerekek.
Kiállítást is rendezünk produktumokból. A sok gyakorlati feladat, tevékenység érzékenyebbé teszi a diákokat a téma iránt.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Nagyvázsony
Iskola
utca
8291

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.kinizsi-nagyvazsony.sulinet.hu
e-mail: igazgato@kinizsi-nagyvazsony.sulinet.hu

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2019, 21/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions