MÁK Plussz – szelektálunk

Info

WHAT will be done

Description:

Az irodai munka során különféle termékek és csomagolásaik válnak hulladékká, ezek jó része alkalmas hasznosításra, így különgy?jtésükkel lehet?vé tesszük azok ismételt feldolgozását. A legnagyobb mennyiséget munkánk során a papír hulladék jelenti, az élelmiszerek (a konyhában) és a fogyasztási cikkek csomagolóanyagai.
Szelektív hulladékgy?jtéssel kíméljük a környezetünket, példát mutatunk a felnövekv? generációnak, gyermekeinknek, beérkez? ügyfeleinknek. Amennyiben sikerül a külön gy?jtött anyagokat megfelel?en, és sikeresen kezelve (Kollégák, takarítók, hulladék elszállító cég munkatársai stb.) a megfelel? helyre eljuttatni, akkor éltünk azzal a lehet?séggel, hogy hasznosítható anyagot juttassunk vissza a körforgásba, amelyet újra feldolgozás útján a saját és környezetünk javára fordítsunk.
Ezzel együtt Munkatársaink közérzete javulhat azzal a tudattal, hogy környezetünkért tettünk, valamint az intézményi környezeti kultúra is igényesebb lesz.
A MÁK Heves Megyei Igazgatósága törekszik a már meglév?, m?köd? hulladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztésére. A Kincstár számára fontos, hogy a munkavállalói igények és az Európai Uniós, valamint a hazai jogszabályi követelmények is kielégítésre kerüljenek.
A részleges szelektív hulladékgy?jtés tulajdonképpen azt jelenti, hogy bevezetjük, a hulladékok olyan válogatási rendszerét, amely a helyi hulladék-begy?jtési szisztémával teljes összhangban m?ködik.
Els? lépcs?s hulladékgy?jtési struktúra szerint, teljes összhangban a helyi adottságoknak megfelel?, technológiájában differenciált, már meglév? hulladékgazdálkodási rendszerrel a következ? anyagok szelektív gy?jtésére szeretnék hangsúlyt fektetni.
PAPÍR, M?ANYAG, FÉM, KARTON
ZÚZDÁBA SZÁNT PAPÍRHULLADÉK
SZÁRAZELEM gy?jtése
Technikai háttérként az edényzet MÁK Központi forrásból történ? beszerzését igényeljük egyedi elbírálás alapján, amelynek el?készületei már megtörténtek. A szelektív gy?jtés részünkr?l azonban nem szabad, hogy az edényzet esztétikáján, beszerzésének anyagi hátterén múljon.
El?készületek során megtörtént az irodák, konyhák felmérése, munkavállalók száma- keletkez? hulladék mennyiségének tervezése.
A projekthez kapcsolódó szemléletformáló kampány átfogó célja, hogy a Munkavállalók megismerjék a szelektív hulladékgy?jtés részleteit, fontosságát, és alapvet? szabályait.
Tervezünk írásos tájékoztatást a szelektív hulladékgy?jtés bevezetésér?l. Két alakalommal képzés jelleg? el?adást a munkavállalóknak. Az els? alkalommal a hulladékok fajtáiról, válogatásuk el?nyér?l, szükségességér?l, a második alkalommal a hulladékok gy?jtésér?l, válogatásáról, kezelésér?l, újrahasznosításáról lenne szó. Terveink között szerepel továbbá egy szakmai kirándulás – opcionális jelleggel- a munkavállalók részére az az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. telephelyére, ahol maguk is meggy?z?dhetnek a hulladékok gy?jtésér?l és válogatásáról vizuálisan tapasztalatokat kapcsolhatnak addig megszerzett tudásukhoz.
Továbbá a takarító cég munkatársainak bevonása

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Eger
Eszterházy tér
5
3300

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóság
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

http://www.allamkincstar.gov.hu/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2019, 22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions