Nyisd ki a szemedet és csökkentsd a szemetet!

Info

WHAT will be done

Description:

Innovatív intézményünkkel több, kompetencia alapú oktatást segít? projektben veszünk részt. A természettudományos tehetséggondozás keretében felfedezési tapasztalatokat, élményt nyújtó komplex programokat valósítunk meg, ahol az azonos életkorú, hasonló érdekl?dés? gyerekek között folyamatos az együttm?ködés, miközben interdiszciplináris szemléletük észrevétlenül fejl?dik. Céljaink között szerepel a digitális kompetenciák fejlesztése, a környezetvédelmi problémák felismerése, megértése, magyarázata, a környezettudatos magatartás kialakítása, a szociális kapcsolatok, együttm?ködés, tolerancia, kreativitás fejlesztése, az elméletben tanultak hasznosítása a mindennapi életben.
Az „Európai hulladékcsökkentési hét” projekt keretében egész iskolánk részt vesz a „Nyisd ki a szemedet és csökkentsd a szemetet!” mottóval. Az egyénileg, vagy 2-3 f?s csoportokban dolgozó gyerekeknek a „Dobj a kukába kevesebbet!”, az „Adj új életet régi tárgyaidnak!”, és a „Gy?jtsd szelektíven!” témákban kell elmélyedniük.
El?készületek – megvalósítás, prezentálás:
• Újrahasznosított tárgyak készítése minden évfolyamon – a legötletesebbekb?l kiállítást rendezünk iskolánk zsibongójában.
• Az 5-6. évfolyamosok szabadon választott témában tablót készítenek – a tartalmilag és formailag legigényesebbeket a fent említett kiállításon mutatjuk be az érdekl?d?knek.
• A 7-8. évfolyamosok szabadon választott témában ppt-t készítenek – ezeket tanítási órán bemutatják osztálytársaiknak, illetve az iskolai kivetít?n az érdekl?d?knek.
A korábbi évek során folyamatosan megvalósított programjainkkal is szeretnénk részt venni:
• A szelektív hulladékgy?jtést az évenként kétszer megrendezett papírgy?jtés, a tanév ideje alatt folyamatosan zajló m?anyag kupak és elemgy?jtés során, valamint a kihelyezett szelektív kukákkal valósítjuk meg.
• A témához kapcsolódóan m?anyag újrahasznosítással, feldolgozással foglalkozó helyi vállalkozónál üzemlátogatást szervezünk tanulóinknak.
• A természettudományos tantárgyak óráin kisfilmekkel, az elkészített ppt-kel, tablókkal b?vítjük ismereteinket a feldolgozott témákban.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Soltvadkert
Bocskai utca
2
6230

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú M?vészeti Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://iskolasoltvadkert.hu/index.php/ewwr

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions