Nyisd ki a szemedet és csökkentsd a szemetet!

Info

WHAT will be done

Description:

Gyere zöldbe, ha egyetértesz a célokkal!
Idei célunk az iskolánk környezetének, tisztaságának javítása. Legyen kevesebb hulladék, szemét elszórva az udvaron, folyosón, mosdóban,tantermekben.
Készítsetek A/4-es méretben figyelemfelhívó, mozgósító plakátokat ezen helységek tisztaságának megóvására! A szemetelés felszámolására! A kész plakátokból kiállítást csinálunk.
A tanórákon, osztályf?nöki ill. természetismeret órán beszélgetés, tervek készítése a saját hulladékaink csökkenthet?ségér?l és az iskolai hulladékok keletkezésének megel?zéséról. A tervek csoportos vagy egyéni készít?i magyarázzák el a többieknek, a gondolataikat.
Folyamatosan zajlik az elemgy?jtés, és lehet hozni az e-hulladékokat, e-kütyüket is, amelyeket már nem használnak.
El?adó ill. videofilm a hulladékok keletkezésér?l, képz?désének megel?zési lehet?ségeir?l, felhalmozódásának veszélyeir?l.
Az iskolai büfében nem lesz neylon zacskó, papírszalvétában kapják a szendvicset a gyerekek.
Figyelemfelhívó plakátokat készítenek a segít? tanulók az információs asztalhoz.
A stúdiósok a szünetekben hasznos tanácsokat olvasnak be.
Értékelése – a legjobb technikával készült, legkreatívabb, legszínesebb figyelemfelhívó plakátokat, alkotásokat az iskola diákjainak szavazata alapján díjazzuk, ill. laminálva kitesszük az iskola megfelel? helységeibe.
A nap eseményeir?l fotókat készítünk.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Csorna
Soproni
97
9300

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Sopron Sz.C. Hunyadi János Középiskolája
# Educational Establishment

How can you get in contact:

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions