Oktatás és gyakorlat a hulladékcsökkentés érdekében

Info

WHAT will be done

Description:

Téma: Tematikus fókuszban oktatás / szemléletformálás, és kommunikáció a hulladékcsökkentés érdekében.
1. Cél : SNI gyerekek aktív együttm?ködése a hulladékcsökkentés tudatos alkalmazása során, tanulói akciótervek segítségével.
2. Feladatok :
– Tanulói ötletelés, javaslatok biztosítása az akcióprogram kidolgozása, az akcióterv verseny folyamán.
– A hulladékcsökkentés módszertani lépései az oktatásban, és a gyakorlatban.
– Tennivalók meghatározása a hulladékcsökkentés érdekében, iskolai és városi szinten.
3.Tevékenységek:
a.) El?készület:
– Nevel?i és tanulói csoport megalakítása.
– Cél meghatározása.
– Figyelem felhívó plakát készítése, kirakása, iskolai és városi szinten.
– Program összeállítása a választhatóság biztosításával.
Id?pont: 11. 18.
Helyszín: iskola
Résztvev?k: tanulók, nevel?k, mentorok
Felel?s: ÖKO programvezet?, csoportvezet?k
Eszközök: kartonok, íróeszközök, fényképez?gép
b.) Közös iskolai játék a hulladékcsökkentés fontosságáról.
– Filmvetítés az újrahasznosítás bemutatásával – kézm?ves technikák, karácsonyi ajándékok készítése újrahasznosítható tárgyak, anyagok felhasználásával.
– El?adások – vendégek, mentortanulók bevonásával a hulladékcsökkentés módszertani lépéseir?l, – workshop.
– Akcióterv verseny meghirdetése – Nyisd ki a szemedet, csökkentsd a szemeted! – címmel.
Akcióterv készítésének szempontjai a hulladékcsökkentés érdekében – id?pont, helyszín, résztvev?k, eszközök, javaslatok.
– Térkép készítés a város hulladék-problémás helyszíneir?l – kiemelten az iskola környéke
Id?pont: 11. 20.
Helyszínek: iskola, város utcái az iskola környezetében
Résztvev?k: nevel?k, tanulók, mentorok, vendégek
Felel?s: ÖKO programvezet?, osztályf?nökök
Eszközök: film az újrahasznosításról, kézm?ves tevékenységhez írószerek, gyurmák, ragasztók, újrahasznosítható tárgyak, anyagok, fényképez?gép
c.) Hulladékgy?jtés az akciótervek segítségével – szül?k, mentorok bevonásával,/ munka és balesetvédelem/ – kapcsolódás a városi akcióhoz.
Id?pont: 11.22.
Helyszínek: iskolaudvar, iskola környéki utcák, Zagyvaparti Ligetes, Zagyvapart, játszóterek
Résztvev?k: nevel?k, tanulók, mentorok, szül?k
Felel?s: ÖKO programvezet?, osztályf?nökök
Eszközök: keszty?k, zsákok, mellények, fényképez?gép ,munka és balesetvédelmi értesít?
d.) Rögzítés, értékelés:
Faliújságok, rajzos gy?jtemények készítése, a teljesítés mennyiségének jelölése – összegy?jtött hulladék mennyisége, résztvev?k száma, – javaslatok az iskolai, városi környezetvédelem érdekében a témához kapcsoltan – oklevelek átadása a résztvev? csoportoknak.
Id?pont: 11.22.
Helyszín: iskola
Résztvev?k: nevel?k, tanulók
Felel?s: ÖKO programvezet?, osztályf?nökök
Eszközök: rajzlapok, csomagolópapír, írószerek, fényképez?gép, oklevelek

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Jászberény
Szent István körút
20.
5100

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejleszt? Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://szentistvankorut-altisk.hu/
elterotag@freemail.hu

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019, 20/11/2019, 22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions