Szelektív hulladékgy?jtés

Info

WHAT will be done

Description:

Iskolánk 2012-ben megkapta az Örökös Ökoiskola címet. Kiemelt feladatunk a szelektív hulladékgy?jtés és az újrahasznosítás. Erre oktató-nevel? munkánk során minden évfolyamon felhívjuk a figyelmet. A tantermekben és a folyosókon három gy?jt?edény van elhelyezve a papír, a m?anyag és a vegyes hulladék tárolására. Az udvaron gy?jt?sziget található. A portán elemet adhatnak le a tanulók és a szül?k.
Technika órákon újrahasznosítunk papírt és m?anyagot. Papírgy?jtést szervezünk évente két alkalommal. Az ?szi gy?jtés már megtörtént.
Tantermekben minden számítógépre rákerülnek olyan videók, dalok melyek a gyerekek figyelmét a hulladék keletkezésére, szelektív gy?jtésére, hasznosítására hívja fel.
Ebben az akcióban az iskola környékén falevelet is fogunk gy?jteni, melyet majd központilag elszállítanak.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Debrecen
Epreskert
80
4030

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Epreskerti Általános Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019, 19/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions