Szépkovácsi Jópélda-tár összeállítása – workshop

Info

WHAT will be done

Description:

A Szépkovácsi Egyesület tagjai, támogatói, segít?i, önkéntesei körében gy?jt?munkát végzünk, milyen személyesen, családokban, közösségekben kipróbált, a gyakorlatban jól bevált hulladékcsökkentési és újrahasznosítási praktikákat használunk, használnak. Az összegy?jtött ötletek, eljárások egy közösségi példatárat alkotnak az akció során, amelyet az Egyesület felületein közzéteszünk. Így egyesületi körben és a szélesebb falunyilvánosság számára elérhet?vé válnak a sokszor apróságnak t?n?, de annál fontosabb eljárások. Az ötletek átadásán túl kölcsönös segítséget kaphatnak azok, akik át szeretnék venni, valamelyik jó példát a példatárból.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Nagykovácsi
Virágos stny.
68.
2094

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Szépkovácsi Egyesület
# Association/NGO

How can you get in contact:

nincs
https://www.facebook.com/Sz%C3%A9pkov%C3%A1csi-Egyes%C3%BClet-432922804163186/

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019, 23/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions