Tiszta Fels?zsolcáért Program

Info

WHAT will be done

Description:

Tiszta Fels?zsolcáért program
(Városi Szemétszedési Akció)
2019. november 23. 10 óra

A program célja Fels?zsolca település utcáinak, közterületeinek megtisztítása az illegálisan lerakott, illetve eldobált szemétt?l. További cél városunk közterületeinek, utcáinak felmérése, aktuális problémák, megoldandó feladatok feltérképezése, lakosság bevonása a programba, ezzel a környezettudatos gondolkodás er?sítése, kihelyezett képvisel?i fogadóóra a szemétszedés ideje alatt – a lakossági panaszok megismerése érdekében.
A több, mint 7000 lakost számláló település 9 részre kerül felosztásra, az egyes település-részekhez több utca és közterület tartozik, így az egész települést lefedjük és megtisztítjuk a szemétt?l.
A a résztvev?k a saját lakóhelyükhöz tartozó útvonalakat is választhatják, mivel így a közvetlen lakókörnyezetüket tisztíthatják meg. A részt venni szándékozók a választott útvonalhoz tartozó gyülekezési ponton jelennek meg, ahol egy-egy önkormányzati képvisel?, illetve a polgármester koordinálja a szemétgy?jtést. A program meghirdetésre kerül a két helyi általános iskolában is, ahonnan várjuk az iskolás gyermekek részvételét is. Célunk a szemétgy?jtés során a gyermekek tájékoztatása, oktatása is a szemetelés megel?zésének fontosságáról, továbbá példamutatás az ifjúság számára. Bevonjuk a helyi civil szervezeteket is, a program népszer?sítése és a részvétel növelése érdekében.
A szemetet szelektíven gy?jtjük, külön helyezzük el a szelektíven gy?jthet? szemetet, továbbá gondoskodtunk a szomszédos városban m?köd? hulladékgazdálkodó társaság bevonásával az összegy?jtött hulladék elszállításáról, elhelyezésér?l, az újrahasznosítást tekintve is a hulladékgazdálkodó társaság m?ködik közre.
Városunkban korábban is került sor többnyire civil kezdeményezéssel rendszeres szemétgy?jtésre. A jelenlegi program a helyi önkormányzat kezdeményezése, mellyel hagyományt is kívánunk teremteni és a jöv?ben a lakosság hathatós bevonásával szeretnénk minél több hasonló akciót szervezni. Ilyen nagyszabású, a város teljes területére kiterjed? szemétgy?jtés még nem volt városunkban.
Fels?zsolca Városát 2010. évben árvíz sújtotta, amely az egész várost elöntötte és hónapokra megbénította a város életét. Ezrek vesztették el otthonukat átmeneti id?re, kényszerültek elköltözni a helyreállítás idejére és szenvedtek jelent?s anyagi károkat, nem beszélve az átélt traumáról. Az eltelt kilenc év sem törölte ki az emberek emlékezetéb?l ezt a szörny? élményt. Így különösen fontossá vált az itt él?k számára környezetük megóvása, a széls?séges id?járási elemek hatásának csökkentése, melyhez a rendszeres szemétgy?jtés is hozzájárul. Bízunk abban, hogy a jelenlegi kezdeményezés teljes városi összefogást eredményez.

Fels?zsolca, 2019. november 13.

Fels?zsolca Város Önkormányzata

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Fels?zsolca
Szent István utca
20
3561

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Fels?zsolca Város Önkormányzata
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.felsozsolca.hu
info@felsozsolcaph.hu

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Thematic Focus: invisible waste

Help the world,
share this action!

Related actions