Átváltoztam – játék lettem

Info

WHAT will be done

Description:

Sakkfigurák m?anyag palackból
A sakk a logikai gondolkodás fejlesztésének egy kedvelt formája, mely az iskolai matematika oktatásban is elfogadott fejleszt? eszköz. A m?anyag palackból készített sakkfigurák, mint oktatási segédeszközök nemcsak a gondolkodásfejlesztést szolgálják játékosan, hanem elkészítésükkel a gyerekek környezettudatos magatartása, szemlélete is fejl?dik.
Az oktatási segédeszköz elkészítése többlépcs?s folyamat.
1. A gyerekek otthon összegy?jtik a különböz? méret? m?anyag palackokat a 0,3-0,5l-es méret?eket.
2. Ezeket az iskolába behozva szétválogatják, tisztítják ?ket, és a fel nem használt palackokat félreteszik, mert ezek kupakjait kés?bb egy másik táblajáték elkészítéséhez tudják felhasználni .
3. A sakkfigurák értéke szerint a tisztek a nagyobb méret? palackokból kerülnek el?állításra, a gyalogok a kisebb méret?ekb?l kerülnek ki.
4. Ahhoz, hogy a m?anyag palackok megfelel? súllyal rendelkezzenek, és a használatuk, a játék közben ne d?ljenek el, nehezékként mosott kavicsokkal tölt?dnek meg.
5. Ezt követ?en fekete és fehér szín? kartonból kerülnek kivágásra a sakkbábok sziluettjei.
6. Utána a laminált sakkbáb-jeleket egyenként a m?anyagpalackokra rögzítjük.
7. Miután elkészültek az újrahasznosított “palackbábok”, külön kartondobozba kerülnek a fehérek és a feketék. Ezeket a hangulatos palackfigurákat a gyerekek bármikor el?vehetik, és egy nagyméret? kockás alapsz?nyegen kedvükre játszhatnak velük.

Malomjáték kupakokból
Hasonló módon a már összegy?jtött m?anyag palackok fel nem használt kupakjaiból készülnek az asztali malomjáték korongjai.
Az alaptáblát újrahasznosított papírra el?re kinyomtatjuk és a játékhoz szükséges korongokat a gyerekek egyedül is el tudják készíteni.
A kupak méretéhez igazítottan szintén újrahasznosított papírból els? lépésként kivágják a kis köröket.
Második lépésként ezeket a papírkorongokat tetsz?leges színre befestik a gyerekek.
Így a szivárvány minden színében elkészülnek a korongocskák, és akár több gyermek tud egyszerre egy id?ben velük “malmozni”.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Budapest
Padlizsán
11-13.
1148

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.heltaisuli.hu

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions