Óvd a környezetet!

Info

WHAT will be done

Description:

Óvodánk kiemelt célja a környezetbarát szemléletmód megalapozása a gyermekek által közvetítése a családok felé. A fenntartható fejl?dés érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálásra. Ez által lehet?vé tesszük, hogy a gyerekek saját cselekedeteikkel, viselkedésükkel hozzájáruljanak az ökológiai lábnyom csökkentéséhez. Ennek eredményeként nyertük el 2018 ?szén az „Örökös Zöld Óvoda” címet.
Célunk a környezettudatos magatartás kialakítása, szemléletformálás. Az óvoda kollektívájának közvetít? szerepe a családok és a társadalmi elvárások között.
Feladataink: Figyelemfelkeltés, játékba ágyazott ismeretszerzés, a meglév? tudás felelevenítése, elmélyítése, b?vítése, az újrahasznosítás bemutatása a gyerekeknek a családok bevonásával.
Feladatunk meger?síteni a fenntarthatóság szempontjából fontos pozitív magatartásformákat, cselekedeteket gyakorlati példák, ötletek bemutatásával.
A programok megvalósítása során alkalmazott módszereinket a gyermekek életkori, egyéni sajátosságainak, érdekl?désének, kíváncsiságának megfelel?en tervezzük, szervezzük. A gyermekek a tevékenységeik során szerzett benyomások, tapasztalatok, élmények alapján tanulnak és általuk fejl?dnek.
Az el?készít? munka során felmérjük a lehet?ségeket, igényeket, szükségleteket, felkutatjuk a partnereket, családokat, szül?i tájékoztató anyagot állítunk össze.
11.18.
A projekt témájával kapcsolatban a szül?k, partnereink tájékoztatása különböz? felületeken: honlap, faliújság, zárt facebook csoport, szóban. A partnerek felkutatása, felkérése a közös munkára, aktív közrem?ködésre, bevonásuk a gy?jt?munkába. Otthon feleslegessé vált játékok, könyvek gy?jtése, továbbítása a rászorulók felé a véd?n?k bevonásával. M?anyag kupakok gy?jtése a Katolikus Karitász számára.
11.19.
Játékos interaktív beszélgetés alkalmával el?zetes tudásfelmérése a témakörrel kapcsolatban (PPt, könyvek, képek nézegetése).
Szemétválogatás és látogatás a szelektív hulladékgy?jt?höz.
Kisegerek informatikai tehetségm?hely – logikai játékok a témához kapcsolódóan.
11.20.
A családi háztartásokban keletkez? hulladékok újrahasznosítása az óvodai csoportokban az életkori és egyéni sajátosságokhoz igazodva.
– Fejleszt?játékok kupakok, mosószeres flakonok, papírdobozok felhasználásával.
– Játékok készítése konzervdobozokból és zokniból.
– Hangszerek és fejleszt?, ügyességi játékok készítése szül?k bevonásával m?anyag háztartási hulladékból (PET palackok, kupakok).
– Karácsonyfadíszek készítése CD, egyéb háztartásban keletkez? hulladék felhasználásával.
– Papírmerítés újságpapírból, újrahasznosított papír el?állítása.
– Fejleszt? játékok háztartási hulladékból: kávékapszula, tojástartó, m?anyag pohár.
11.21.
Az elkészült játékok kipróbálása az óvodai csoportokban, közös játék.
Manóvár tehetségm?hely – ügyességi és versenyjátékok a témakörrel kapcsolatban.
11.22.
A hét során készült fényképekb?l összeállított bemutató és kiállítás az elkészült alkotásokból az óvoda aulájában, melyre meghívjuk az óvodásaink szüleit is.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Perkáta
Bocskai u.
2.
2431

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.perkata.info
perkata.ovoda@invitel.hu

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions