Πολτοποίηση χαρτιού και επαναχρησιμοποίησηΠολτοποίηση χαρτιού και επαναχρησιμοποίηση

Info

WHAT will be done

Description:

1.Πολτοποίηση χαρτιού και επαναχρησιμοποίηση.

Δράση ενημέρωσης κοινής γνώμης για την δυνατότητα περιορισμού των πλαστικών. Διανομή ενημερωτικού υλικού με ανακυκλωμένο χαρτί. Βιωματική παρουσίαση της  πρακτικής της πολτοποίησης.

2. Καθαρισμός και συλλογή πλαστικών γύρω και εντός του Λυκείου Σουφλίου Έβρου.  Αποτίμηση του όγκου των σκουπιδιών.

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

ΣΟΥΦΛΙ
ΕΡΜΟΥ
1
68400

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
# Educational Establishment

How can you get in contact:

http://lyk-soufl.evr.sch.gr/

tel:2554022294
mail@lyk-soufl.evr.sch.gr

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

24/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsReuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions