ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – WE AND THE RECYCLINGΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – WE AND THE RECYCLING

Info

WHAT will be done

Description:

Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων κοινότητας Χέρσου με διαχωρισμό τω υλικών προς ανακύκλωση

Η ανακύκλωση είμαστε εμείς!

Μαθαίνουμε για τ περιβάλλον διατηρώντας το καθαρό (γέφυρα Χέρσου)

Location

WHERE it will take place

Country:

Greece

Address:

KILKIS
HERSO
1
61100

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

PRIMARY SCHOOL OH HERSO KILKIS
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://dim-chers.kil.sch.gr/index.php/el/
mail@dim-chers.kil.sch.gr

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/21, 23/11/21, 27/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions