Evropski teden zmanjševanja odpadkov v Vrtcu Velenje – enota VrtiljakEvropski teden zmanjševanja odpadkov v Vrtcu Velenje – enota Vrtiljak

Info

WHAT will be done

Description:

Namen projekta:

 • otroke seznanjati in ozaveščati o nujnosti zmanjševanja količine odpadkov,
 • otroke seznaniti z ločevanjem in recikliranjem odpadkov,
 • otrokom predstaviti ponovno uporabo odpadnih materialov (Odpadkom dajemo novo življenje – Eko projekt)

 

Cilji:

 • Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnosti predelave.
 • Otrok sodeluje pri ločenem zbiranju odpadkov in ponovni uporabi ali predelavi ter sodeluje v pogvoru o posledicah kopičenja odpadkov za okolje in zdravje.

 

Dejavnosti za otroke:

 • urejanje EKO KOTIČKOV v garderobah
 • izdelava košev, plakatov, piktogramov za ločeno zbiranje odpadkov
 • zbiranje različne odpadne embalaže in materiala, oblikovanje zbirk različnega materiala za igro, manipuliranje z različnimi materiali in spoznavanje njihovih lastnosti z vsemi čutili
 • izdelava različnih izdelkov, igrač, didaktičnih iger, okraskov, daril iz odpadnega materiala (Odpadkom dajemo novo življenje)
 • izdelava moje stekleničke za vodo, posodice za shranjevanje, nakupovalne vrečke
 • prebiranje knjig, zgodb na temo, pogovor
 • uporaba različnih materialov kot spodbuda za likovne, glasbene in plesne dejavnosti
 • jutranje razgibavanje z odpadnim materialom (škatle, škatlice, tulci, zamaški…), vadbena ura »Ločevanje odpadkov«
 • čistilna akcija (očistimo vrtčevsko igrišče, okolico vrtca, gozdno igralnico, pot do gozdne igralnice…)

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Velenje
Cesta talcev
20
3320

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Vrtec Velenej - enota Vrtiljak
# Educational Establishment

How can you get in contact:

https://vrtec-velenje.si/
urska.spindler@vrtec-velenje.si

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

22/11/21, 23/11/21, 24/11/21, 25/11/21, 26/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsReuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions