Setmana Europea de Prevenció de Residus

Info

WHAT will be done

Description:

La jornada se centrarà en la importància de previndre la generació de residus a través de la difusió de les polítiques europees de les tres R, remarcant l’urgència de reduir els residus en l’origen i la possibilitat de reutilització de moltes de les coses de segona mà que tenim a casa, explicant la necessitat de reconversió de l’economia lineal en economia circular. A més, realitzarem una replega de residus per la zona del mirador del Garbí que ajude a visibilitzar la problemàtica davant de la massiva assistència de gent que està patint aquest punt del parc natural. Es tracta d’una activitat per a tots els públics a la que poden assistir tant famílies com grups d’amics o persones individuals.

Els residus són un dels principals problemes que amenacen la salut dels nostres ecosistemes, per visibilitzar aquesta problemàtica se celebra la setmana europea dels residus que té com a principal objectiu conscienciar a la ciutadania front la necessitat de reduir la generació d’aquests. Al llarg de la jornada realitzarem diverses activitats com la reutilització de residus o objectes de segona mà per a manualitats, una recollida de residus i una introducció al concepte d’economia circular.

La jornada se centrará en la importancia de prevenir la generación de residuos a través de la difusión de las políticas europeas de las tres R, remarcando la urgencia de reducir los residuos en el origen y la posibilidad de reutilización de muchas de las cosas de segunda mano que tenemos en casa, explicando la necesidad de reconversión de la economía lineal en economía circular. Además, realizaremos una recogida de residuos por la zona del mirador del Garbí que ayude a visibilizar la problemática delante de la masiva asistencia de gente que está sufriendo este punto del parque natural. Se trata de una actividad para todos los públicos a la que pueden asistir tanto familias como grupos de amigos o personas individualmente.

Los residuos son uno de los principales problemas de salud de nuestros ecosistemas, para visibilizar esta problemática se celebra la semana europea de los residuos que tiene como principal objetivo concienciar a la ciudadanía frente a la necesidad de reducir la generación de estos. A lo largo de la jornada realizaremos diversas actividades como la reutilización de residuos y objetos de segunda mano para manualidades, una recogida de basura y una introducción al concepto de la economía circular.

Location

WHERE it will take place

Country:

Spain
- Comunitat Valenciana

Address:

Estivella
Mirador del Garbí
sin número
46590

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Oficina técnica del Parc Natural de la Serra Calderona
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-serra-calderona

serra_calderona@gva.es
679195238
963189865

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/20

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsReuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions