A szemét NEM szemét

Info

WHAT will be done

Description:

Óvodásaink nagy többsége ingerszegény környezetből érkezik hozzánk. Szinte csak tőlünk kapnak segítséget a világban való eligazodáshoz, a kultúra értékeinek megismeréséhez, lelki és testi fejlődésükhöz. A környezettudatos magatartás formálása, alakítása érdekében barkács – délutánt szoktunk szervezni a szülők és gyermekeik részére, melynek fő mottója: „ A szemét nem szemét! A barkácsolás közben ráirányítjuk a figyelmüket arra, hogy a szemétnek szánt dolgokat újra lehet gondolni, nagyszerű, használható tárgyakat lehet belőle készíteni. Ezáltal nem kerül a kukába, hanem újrahasznosítjuk, és nem szennyezzük vele a Földünket. Ezáltal próbálunk környezettudatos magatartást alakítani, megértetni, hogy most közösen milyen sokat tehetünk a tiszta környezet megóvása érdekében. Az a szülő, aki már egyszer megjelenik, várja a következő alkalmat, mert kedvező hatások érték és ez motiválja a továbbiakban. Az elkészített tárgyakat hazavihetik, környezetüket díszíthetik. Fejlődik esztétikai érzékük, ízlésük formálódik, alakul. Tudomásunk van arról, hogy 2019. 03. 18 – án ünnepelték először az újrahasznosítás Világnapját. Az akció során felhívjuk a figyelmét az embereknek az újrahasznosítás fontosságára. Ne hulladékként tekintsenek a minket körülvevő tárgyakra, hanem erőforrásként. Ismerjük fel az újrahasznosított termékek valós értékét! A környezetvédelmi nevelés feladatának eredményes megvalósításához a nevelőtestület tagjainak szoros együttműködésére és a szülőkkel való sokrétű kapcsolat kialakítására van szükség. (pozitív minta, példamutatás). A környezettudatos magatartás alakítása elsősorban a felnőttek pozitív mintáján, a szokásokon, a környezettel való kapcsolattartáson, hétköznapi apró történésein keresztül érvényesül. A gyermekek az udvari élet, a természetbeni séta, kirándulás alkalmával az óvodapedagógus segítségével rácsodálkoznak a természetben történő változásokra. Feladataink a környezettudatos magatartás alakítása során olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák kialakítása, amelyek lehetővé teszik, hogy gyermekeink harmonikus kapcsolatba kerülhessenek környezetükkel. Érdeklődésük-kíváncsiságuk felkeltésével, érzelmeik alakításával olyan tapasztalatokhoz, ismeretekhez juttatni őket, melyek révén megtanulják a létrehozott értékek védelmét, megbecsülését. Mintaként szolgál intézményünk valamennyi dolgozójának környezettudatos magatartása. – Anyag- és energiatakarékos óvodaüzemeltetés – Szelektív hulladékgyűjtés megismertetése a kiemelt projekthetek alkalmával gyermekeink számára, szüleik bevonásával. – Udvarunk kiváló gyakorlati teret biztosít a környezet szeretetére, annak védelmének állandó gyakorlására. Célunk az, hogy a szülők figyelmét felhívjuk arra, hogy ne szennyezzék a környezetüket. A környezettudatos magatartás alakítása, a szülők szemléletének ez irányú formálása. Anyagilag sem megterhelő az, hogy a gyereknek legyen pl. új játéka. Mintát, ötletet adunk, hogy a felesleges eszközökből készülhetnek kreatív dolgok. Nagyon fontos, hogy a gyermekekben pozitív hatást vált ki az, hogy együtt a szülővel játszhatnak, alkothatnak. Az együtt tevékenykedés során fontos a játék elsődleges szerepének a felismerése, megerősítése a szülőkben. A közös élménynyújtással erősödik az óvodához való kötődés, pozitív viszony a szülőkben. Célunk projekt megvalósulását követően az esztétikai érzékenység, a szép iránti nyitottság, környezet esztétikai alakítására és a vizuális esztétikai élmények befogadására való fogékonyság megalapozása. A megismert technikák elsajátítása után szülő – gyerek bátrabbá, ötletesebbé, kreatívabbá váljanak. Az alkotás során érvényesítsék saját elképzeléseiket, élményeiket, ötleteiket. A saját kézzel készített tárgyakra legyenek büszkék, mert ők dolgoztak vele. Élmények, érzelmek kapcsolódnak hozzá. 1. Kiállítást tervezünk az újrahasznosított textilekből készített tárgyakból 2.Hulladékgyűjtést 3. Hulladékok szétválogatását

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Porcsalma
Szabadság tér
32
4761

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Porcsalmai Mesekert Óvoda és Mini Bölcsőde
# Educational Establishment

How can you get in contact:

nincs weboldal
ovoda@porcsalma.hu

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Clean-up actionsReuse and preparing for reuseWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions