“Adj Új életet tárgyaidnak”

Info

WHAT will be done

Description:

A Hulladékcsökkentési hét szinte minden napjára tervezzük eseményt. 2017. november 20-án az el?zetesen meghirdetett “Adj Új életet tárgyaidnak” az iskola plakátrajzverseny gy?ztes alkotását/alkotásainak fénymásolatát elhelyezzük 3 település több forgalmas helyszínén. Emellett szül?i tájékoztatót is küldenénk az iskolai Hulladékcsökkentési hét programjáról. A Földünk és környezetünk és egészséges életmód szakkör tagjai ökoiskolai vetélked?t rendeznek – ahová 3 f?s vegyes korosztályú csapatok nevezhetnek az 5-6. évfolyamból – a szelektív hulladékgy?jtés és hulladékok újrahasznosításának lehet?ségei témakörben. Kedden online ZÖLD játékok gyerekeknek – a szelektív hulladékgy?jtésre, környezettudatos életmódra ösztönz?, érzékenyít? játékokkal ismerkedhetnek, és próbálhatják ki az informatika szaktanteremben 3-6. évfolyamosok. Ugyancsak ezen a napon a Szatmár-Beregi Natúrpark munkatársa el?adást tart 7-8. évfolyamos tanulóink részére.

Szerdai nap folyamán komposztálást végzünk az iskolaudvaron elhelyezett tárolóban, valamint oktatófilm válogatás megtekintése történik a szelektív hulladékgy?jtés és újrahasznosítás témakörében 1-4. évfolyamon környezetismeret óra keretében illetve 5-8. évfolyamon délután. 2017. november 23-án kézm?ves foglalkozást tervezünk a napközis és tanulószobai csoportoknak: „Adj Új életet tárgyaidnak!”címmel. Ennek el?zetes feladata felhasználható hulladékok gy?jtése . A hét utolsó napján – pénteken – a kézm?ves foglalkozás legszebb, legötletesebb darabjaiból, illetve plakátrajzverseny munkáiból kiállítást szervezünk.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Kölcse
Arany J. u.
1. sz.
4965

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

23/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Waste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions