“Adj új életet tárgyaidnak! – Legyél Te is válogatós!”

Info

WHAT will be done

Description:

Zöld és Madárbarát óvodaként, a mindenkori egészség-, természet- és környezetvédelem;valamint a környezettudatos, fenntarthatóságra nevel? tevékenységek kiemelten szerepelnek. Az Európai Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozva témahetünk címe „Adj új életet tárgyaidnak! – Legyél Te is válogatós!”

Témahetünk megfogalmazásánál az alábbi szempontok voltak a meghatározóak:

– gyermek- és tevékenységközpontú tervezés

– komplexitás, különös tekintettel, az alkotó kedv kibontakoztatására

– kiemelt figyelmet fordítsunk a játéktevékenységnek

– differenciált képességfejlesztés

– környezetkultúra beépítése feladataink megvalósításába

– családok aktivizálása

– intézményünk hagyományainak, feltételeinek, felszereltségének, helyi nevelési programunk adottságainak figyelembe vétele.

Feladatunknak tekintjük, a gyermekek természetes tudásvágyára és kíváncsiságára építve, a közvetlen tapasztalatszerzést, a szelektíven gy?jtött hulladékok anyagának több érzékszervvel való megismerését, csoportosítását; a fogyasztói társadalom szemléletének formálását, újrahasznosítás lehet?ségeinek megismerését, felesleges hulladéktermelés csökkentését.

Akciónkkal az a célunk, hogy a gyermekek el?zetes tapasztalataira („A hulladék érték – Szelektáld! – Hasznosítsd!” pályázat a környezettudatosság és a fenntarthatóság szellemiségében; Hulladékból Termék Kiállítás, Szelektív Péntek – Mimó és Csipek az erd?ben – Bábel?adás és Ökojátszóház, Európai Hulladékcsökkentési hét 2016, Hulladékgy?jtés, TeSzedd!… ), tudására építve, folytassuk a környezettudatos, fenntarthatóságra nevel? „kis” fogyasztók, ezáltal a szül?k gondolkodás formálását.

Kiemelten foglalkozunk ezen a héten:

– a komplexitással, törekedve arra, hogy játékosan, életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével történjen az információ átadása, elmélyítése

– ruha-, játékgy?jtéssel,”Ajándékdoboz” kihelyezéssel, amivel kett?s célunk van: egyrészt az újrahasználat, másrészt a rászorulókon való segítés.„Nekem már nincs szükségem rá” címmel gy?jtést szervezünk, csere – berével összekötve

– a termékek csomagolásával, megcélozva az „egyutas” csomagolóanyagok mennyiségi csökkentését és tudatosságának kialakítását

– az óvodában keletkezett konyhai és kerti hulladékok hasznosítása

– szelektív hulladékgy?jtés hasznával

– kézm?ves tevékenységeinkhez kapcsolódóan az újrahasznosítással: az elkészült alkotásokat kiállítjuk óvodánk aulájában

– figyelemfelkelt? rajzfilmek, mesék vetítése

– szül?k tájékoztatásával: faliújságunkon és facebook csoportunkon keresztül.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Gyomaendr?d
Jókai utca
4.
5500

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Gyomaendr?d - Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda - Margaréta Tagóvoda
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.kistersegiovoda.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

20/11/2017, 21/11/2017, 22/11/2017, 23/11/2017, 24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions