Adj új életet tárgyaidnak

Info

WHAT will be done

Description:

A gy?ri Rómer Flóris M?vészeti és Történeti Múzeum az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is örömmel csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdeményezéshez, olyan hulladékcsökkentési, újrahasznosítást célzó és az újrahasználatot szorgalmazó rendezvénnyel, mellyel a lehet? legszélesebb körben tudja felhívni a figyelmet ezek fontosságára.

A 2017 novememberére tervezett akció keretében több célt szeretnénk elérni. Az aktuális felhíváshoz kapcsolódóan a saját tárgyak megjavítását vagy annak más formában történ? újrahasználatát (átalakítását) kívánjuk megvalósítani foglalkozásunkon, továbbá csökkenteni és újrahasznosítani szeretnénk a múzeumban keletkezett hulladékot. Fontos célunk továbbá az is, hogy felismertessük, hogy ami számunkra már nem hasznos, vagy meguntuk (például megunt játékok, ajándéktárgyak), az még sok örömet adhat másnak, el tudjuk cserélni, vagy ajándékozni.

A rendezvény minden korosztálynak szól, hiszen mindenki rendelkezik saját tárgyakkal otthonában. El kívánjuk érni, hogy a megunt vagy elhasználódott tárgyak ne a szemétbe kerüljenek, hanem azokat új életre – vagy akár új formára – keltve továbbra is hasznosakká váljanak. Továbbá az idei évben az adventi id?szakhoz is szeretnénk kapcsolódni. A várakozás, közös készül?dés id?szaka ez, melynek során otthonunkat is feldíszítjük. Ehhez a Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásain, családi rendezvényein, továbbá a különféle programok PR- tevékenységéb?l adódoan felhalmozódott papír, textil, stb. hulladékot kívánjuk felhasználni.

A program adatai:

Id?pont: 2017. november 24. péntek, 15.00-18.00 óra

Helyszín: Rómer Múzeum, Esterházy-palota aula

Programvezet?k: Csillag Veronika, Turzai Erika Anna múzeumpedagógusok (2 f?)

A program tartalma:

1. Cím: „Adj új életet tárgyaidnak” – újrahasználó és újrahasznosító kézm?ves foglalkozás

2. Téma: saját tárgyak újrahasználata, megjavítása; múzeumi hulladékok újrahasznosítása

3. Cél: a környezettudatosságra nevelés, az újrahasználat, az újrahasznosítás fontosságának tudatosítása, a hulladékmennyiség csökkentése

4. Tevékenység: kreatív kézm?ves foglalkozás

5. A tevékenység leírása:

a) „Csere-bere polc”

A program ideje alatt egy tárolót állítunk fel a térben, melyre az érkez?k (és a múzeum alkalmazottai) elhelyezhetik azokat a kisebb tárgyakat (ajándéktárgyak, dekorációk, nippek, játékok, megunt tárgyak, stb.), melyeket szívesen másnak adnának, és melyr?l cserébe egy régi-új tárgyat választhatnak.

b) Újrahasználat és javítás, vagy átalakítás

A résztvev?k által elhozott saját tárgyak megjavítása, életre keltése a kézm?ves foglalkozás keretében. Tárgyak: textilb?l készült darabok, papíralapú és kerámia tárgyak, játékok, stb. megjavításához anyagok, eszközök biztosítása. Továbbá a bonyolultabb, hosszasabb javítást igényl? tárgyak esetén tanácsadás. A javítás mellett a tárgyak új formában történ? felhasználását is inspirálni kívánjuk a foglalkozás során ötletekkel.

c) Ünnepi dekoráció készítése

F? alapanyaga a múzeumban felhalmozódott papír hulladék, melyekb?l ablakdíszek, adventi koszorú, karácsonyfa-díszek és további karácsonyi dekorációkat készítünk a résztvev?k saját ötletei és mintadarabok segítségével.

Közönségkapcsolatok:

A rendezvény kapcsán a megszólítani kívánt célközönség els?sorban a Múzeum kapcsolatrendszere, és a nagyközönség:

– a gy?ri és Gy?r környéki oktatási és nevelési intézmények

– a gy?ri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény nyugdíjas klubjai

– a Múzeum Baráti Köre Egyesület

– a Kisalföld Kulturális Egyesület tagjai

– a Múzeum egyéni látogatóinak megszólítása a Múzeumi Hírlevél segítségével

– a Múzeum rendszeres rendezvényeinek (Csikóca Gyermekm?hely, m?vészeti szakkörök) állandó résztvev?i

– a nagyközönség megszólítása: a múzeum hivatalos közösségi média-felületein és a múzeumpedagógiai facebook felületen; továbbá a múzeum 11 kiállítóhelyén és a gy?ri Tourinform irodában elhelyezett plakát és információs anyagok formájában

– a gy?ri sajtó megszólítása (Gy?r+)

A program megvalósítása által elérni kívánt eredmények:

• A program során felhívjuk a résztvev?k figyelmét a környezetvédelem, kiemelten az újrahasznosítás fontosságára. Mintát adunk ennek m?vészi módjaira, lehet?ségeire.

• Az alkotótevékenység során egyéni képesség- és készségfejlesztés történik és fejl?dik a résztvev?k szépérzéke; továbbá arra ösztönözzük a résztvev?ket, hogy a saját otthonukban keletkezett hulladékot is m?vészi szemmel tekintsék és kreatívan újrahasznosítsák azt.

• Az intézmény szélesebb körben lesz ismert, és a kezdeményezés által pozitívan elismert; javul kapcsolatrendszere az együttm?ködések által.

• A gyermekek, résztvev?k megismerik az intézményt, beilleszkednek a múzeumi környezetbe, megszeretik programjainkat, ezáltal kés?bb is szívesen vesznek részt ezeken, így el?segítjük a ?látogatóvá nevelést?.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Gy?r
Király utca
17.
9021

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Rómer Flóris M?vészeti és Történeti Múzeum
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.romer.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions