Alkotunk és védünk!

Info

WHAT will be done

Description:

Tagintézményünk 2016-ban második alkalommal nyerte el az Ökoiskola címet. Fontos Ökoiskolai célunk: fejleszteni a tanulók környezettudatos magatartását, életvitelét, annak érdekében, hogy az beépüljön a mindennapjaikba és feln?ttként környezettudatosan éljenek. Az elmúlt években több, e cél megvalósítását segít? programhoz csatlakoztunk. A 2017/2018. tanévben e programok körét kib?vítettük az „Európai Hulladékcsökkentési Hét”-tel.

Ennek keretében iskolánk tanulói és alkalmazottai vállalták, hogy csökkentik a szemétlerakó helyre kerül? hulladék mennyiségét, élelmet és újrahasznosítható anyagokat nem dobnak el, szelektíven gy?jtik az esetlegesen keletkez? hulladékokat. Vállalásuk minél sikeresebb teljesítésére ösztönözzük az osztályközösségeket a meghirdetett versennyel: egy hétig osztályonként elkülönítve gy?jtjük a keletkezett „szemetet” és pénteken, a program zárásaként lemérjük a zsákok tömegét és a legkönnyebb zsákkal büszkélked? osztályt, vagy éppen nevel?i szobát, irodát jutalmazzuk.

November 24-én, a hét záró rendezvényén arra törekszünk, hogy tanulóink az anyagok újrahasznosításának, meghibásodott használati tárgyaik megjavításának minél több lehet?ségét ismerhessék meg. Kicsik és nagyok, fiúk és lányok egyaránt találjanak igényeiknek, képességeiknek megfelel? tevékenységet. Megmutatjuk nekik, hogy meg lehet ragasztani kerékpárjuk kilyukadt bels? gumiját, meg lehet varrni az elszakadt ruhát, a leszakadt gomb visszaöltése is megoldható feladat. Maradék anyagokból, elszakadt, kin?tt ruhákból terít?ket, takarókat, dísztárgyakat lehet készíteni.

Konzerves dobozok egyedi, az íróasztal rendjét megteremt? szép ceruzatartóként kelhetnek új életre.

Színes újságok apró tárgyak tároló dobozának lehetnek alapanyagai.

Az adventi ünnepkör küszöbén természetesen a kiürült sörösdobozok, bef?ttesüvegek átalakításával készült mécsesek, a szeretteink számára alkotott ajándéktárgyak is témát adnak majd a tervezett kézm?ves foglalkozásunknak.

Szintén a szeretet ünnepe adta az ötletet, hogy a „Csalj mosolyt társad arcára” programhoz hasonlóan iskolánk tanulói is összegy?jtik, és dobozokba csomagolják megunt, „kin?tt” játékaikat. Ezzel kett?s célunk van. Egyrészt újra hasznosítják a kidobásra ítélt tárgyakat, másrészt örömet szereznek rászoruló társaiknak.

Iskolánk egyik tanítón?je lelkes és tehetséges foltvarró. Csodálatos takarókat, tolltartókat, táskákat és sok más használati tárgyat készít. Munkáiból készült mini kiállítás megrendezésével nem titkolt szándékunk, hogy felkeltsük tanulóink érdekl?dését a hulladék csökkentésének, a szabad id? hasznos eltöltésének ezen lehet?sége iránt.

További lehet?ségként az „Európai Hulladékcsökkentési Hét” honlapjáról letölthet? társasjátékkal is eltölthetik idejüket tanulóink.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Magyarlak
Kossuth Lajos út
236.
9963

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Szentgotthárd és Térsége Iskola Magyarlak- Csörötnek Általános Iskolája
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.altisk-mlak.sulinet.hu
e-mail

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

24/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions