Animacijske delavnice zbiranja in priprave izdelkov na ponovno uporabo

Info

WHAT will be done

Description:

Zavrženi izdelki pogosto končajo med odpadki, čeprav to sploh niso. Lahko jih je v celoti ponovno uporabiti, razstaviti in ponovno uporabiti posamezne dele. Prikazali bomo postopke demontaže in pravilnega razstavljanja. Udeležencem bomo svetovali, kateri izdelki so za ponovno uporabo in kako te uporabiti, obnoviti ali jim dati nov namen/pomen.

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

ZREČE
ZBIRNI CENTER ZREČE - BIVŠI KAMNOLOM TRUNKL
/
3214

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

OKOLJSKO RAZISKOVALNI ZAVOD
# Association/NGO

How can you get in contact:

https://www.orz.si/

E-POŠTA: nina@orz.si
FB: Okoljsko raziskovalni zavod

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

16/11/2019

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions