“Az a jó hulladék, ami nincs”- Tematikus nap az együttmûködés jegyében

Info

WHAT will be done

Description:

A 2015. évi Európai Hulladékcsökkentési Héten iskolánkban egy hosszú távú projekt elindítását tervezzük.
Tematikus nap keretében elõadással hívjuk fel a figyelmet a hulladékcsökkentés szükségességére és közös akcióterv dolgozunk ki a hulladékcsökkentés érdekében.
Legfontosabb cél a figyelem és érdeklõdés felkeltése, a szemléletformálás, ezáltal pedig a késõbbi együttmûködés és a konkrét akciók megalapozása.
Az iskolai élet valamennyi területérõl hívunk résztvevõket: pedagógusok,szakoktatók,diákok,irodai- és technikai dolgozók.
Az akció felépítése:
1. Köszöntõ, a résztvevõk bemutatása
2. Konkrét ismeretátadás: rövid,interaktív elõadás a témáról, az eddigi akciók bemutatása (pl. TeSzedd akcióban való részvétel)
3. Csapatépítés következik, melynek célja az együttmûködés megvalósítása,egymás munkájának megbecsülése és értékelése.
4. Ötletbörze, fontossági és megvalósíthatósági sorrend felállítása különös tekintettel az iskolai közösségi szolgálat keretében megvalósítható tevékenységekre
5. Éves akcióterv elkészítése (a 2015. évi Hulladékcsökkentési Hétig), feladatok, felelõsök megnevezése, munkacsoportok
alakulása, a lehetséges együttmûködõ szakmai szervezetek listájának elkészítése, a következõ találkozó idõpontjának meghatározása.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Debrecen
Kassai út
25
4028

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Debreceni Szakképzési Centrum Povolny Ferenc Szakképzõ Iskolája és Speciális Szakiskolája
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.povolny.hu
koordinátor

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

26/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions