Cél a nulla hulladék!

Info

WHAT will be done

Description:

Az iskolai Huzella Tanulmányi Versenyhez kapcsolódóan szervezzük a hét programját, els?sorban a hulladékkeletkezés megel?zése és az újrahasznosítás jegyében. A gyerekeknek kupakgy?jt? versenyt hirdetünk, egy beteg gyermek javára. A tanítási órákon – osztályf?nöki óra, erkölcstan, technika és életvitel – beszélgetünk a témáról. Ötleteket gy?jtve és tájékoztatva a gyerekeket a lehet?ségekr?l. Alsó tagozaton környezetvédelemre felhívó feliratokat rajzoltatunk, zacskó helyett uzsonnás doboz akciót hirdetünk. Ezen a héten is megvalósul a tiszta udvar szemétszedési akció az iskola udvarain és a környez? utcákban. Péntekre a szül?knek – gyerekeknek csere-bere akciót hirdetünk, ahol ruhák, játékok, könyvek és m?szaki cikkek cserélhetnek gazdát. A szül?kt?l olyan papírt kérünk, amit még a gyerekek rajzoláshoz tudnak használni. Az önkormányzat környezetvédelemmel foglalkozó szakemberei bemutatót tartanak a gyerekeknek a szelektív szemétgy?jtés legcélszer?bb módjairól.

Location

WHERE it will take place

Country:

Hungary

Address:

Göd
Pet?fi Sándor utca
48
2131

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelv? Általános Iskola
# Educational Establishment

How can you get in contact:

www.huzellaiskola.hu
oktatási referens

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2016, 22/11/2016, 23/11/2016, 24/11/2016, 25/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions