Celebració del Dia Temàtic de la Prevenció – Donem-li una nova vida

Info

WHAT will be done

Description:

Caracterització pública de contenidors de rebuig i lliurament de lots d’obsequis.

Location

WHERE it will take place

Country:

Spain
- Catalonia

Address:

GARRIGA
Plaça de l'església
.
8530

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

.
.

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

18/11/2017

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions