ČEZ DRN IN STRN – TUDI S POPRAVLJENIM ČEVLJEM SE DALEČ PRIDE

Info

WHAT will be done

Description:

1) namestitev zabojnika za odpadni tekstil (oblačila + čevlji) v KS Čeče in KS Dobovec ter
delavnica o pripravi oblačil za ponovno uporabo oziroma oddajo v zabojnik
2) namestitev zabojnika za odpadni tekstil v ZV Neža, promocija in vabilo občanom, da staro obutev namesto med odpadke oddajo v zabojnik, od koder gre obutev v predelavo, popravilo in ponovno rabo 3) zbiranje stare obutve, 26. 11., na tržnici Trbovlje, v sodelovanju z OZRK Trbovlje

Lokacija akcije: Komunala Trbovlje, Mestna tržnica Trbovlje, Zbirni center Neža

Location

WHERE it will take place

Country:

Slovenia

Address:

Trbovlje
1420
Savinjska cesta
11a

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Komunala Trbovlje
# Business/Industry

How can you get in contact:

https://www.komunala-trbovlje.si/
E-pošta: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si; Telefon: 03 56 53 100; FB:komunalatrbovlje

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

26/11/22

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions