Collection and recycling

Info

WHAT will be done

Description:

Har containrar för insamling av föremål på flera återvinningscentraler. Under vecka 48 informeras besökare om återanvändning så att man lägger återanvändbara föremål i denna container istället för att sortera som material. Föremålen hämtas av olika välgörenhetsorganisationer.

Location

WHERE it will take place

Country:

Sweden

Address:

Västerås
Returvägen
20
72137

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

VafabMiljö/Communications

How can you get in contact:

www.vafabmiljo.se
project Manager

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

26/11/2015, 27/11/2015, 28/11/2015, 29/11/2015

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at sourceWaste sorting and recycling

Help the world,
share this action!

Related actions