Провеждане на анкетно проучване: „ Домашно произвеждане на биотор“

Info

WHAT will be done

Description:

Домашното производство на биотор, популярно като компостиране, не е непознато за Община Велики Преслав. Нашите баби и дядовци са го прилагали още преди европейското и националното законодателство да го оценят като най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с биоразградимите отпадъци.

Повечето от домакинствата в общината ни (с изключение на тези живеещи в жилищни блокове и кооперации) имат собствени дворове и градини, в резултат на което се образуват значителни количества градински и растителни отпадъци.

По реализиран през 2006-2007г. проект за „Фамилно компостиране на растителни и животински отпадъци в домакинствата”, 265 домакинства от гр. Велики Преслав, кв. Кирково, с. Осмар и с. Драгоево са получили компостери за извършване на компостиране на място, в личните си дворове.

За да популяризира домашното (фамилно) компостиране сред домакинствата, Общинска администрация Велики Преслав изготви анкета, с която в периода 17.11.2018г. – 25.11.2018г. да бъде проучено мнението и нагласата на населението за извършване на домашно производство на биотор, чрез компостиране на биоразградими отпадъци.

Location

WHERE it will take place

Country:

Bulgaria

Address:

Велики Преслав
Улица „Борис Спиров“
58
9850

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Община Велики Преслав
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

www.velikipreslav.bg

ecology@velikipreslav.bg ninavp@abv.bg
+359 0892216380

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

17/11/2018, 18/11/2018, 19/11/2018, 20/11/2018, 21/11/2018, 22/11/2018, 23/11/2018, 24/11/2018, 25/11/2018

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Help the world,
share this action!

Related actions