Contra el canvi climàtic, reparem!

Info

WHAT will be done

Description:

La acció proposada, denominada “Contra el Canvi Climàtic, reparem!”, consisteix en realizar taller per aprendre a reparar mobles, roba i petits electrodomèstics, i d’aquesta forma alargar la seva vida útil.
El taller tendrà dues parts, una més teòrica que es desenvoluparà una presentació de l’estat actual de la generació de residus, lligat al consum excessiu que es fa dels productes, i la problemàtica que tot això comporta. S’explicaran alternatives reals, útils i senzilles, per a poder reduir el volum de residus generats i es farà èmfasi en les avantatges socials i ambientals de la reutilització de mobles, aparells electrònics i elèctrics i roba. En aquesta part es comptarà amb el material editat de la calculadora d’emissions de CO2 evitades amb la reutilització d’AERESS i amb la pròpia calculadora online, que permetrà veure als alumnes de forma senzilla i lúdica les avantatges ambientals de la reutilització:
– Disminuir la pressió sobre los recursos naturals.
– Reduir la quantitat de residus.
– Evitar la emissió de diòxid de carbono y d’altres gasos d’efecte hivernacle.
– Contribuir a frenar el canvi climàtic.
– Passar de una economia lineal, insostenible, a una economia circular.
– Impulsar pautes de consum responsable
– Fomentar la creació de llocs de feina.
– Lluitar contra la pobresa y la exclusió social donant suport a entitats socials.

Per acabar, es donaran a conèixer les principals entitats que promouen i realitzen la reducció i la reutilització de residus a l’illa, mitjançant la web d’Alargascencia d’Amics de la Terra i la web de reutilització i segona mà de Deixalles Eivissa, de les diferents possibilitats per poder reutilitzar objectes amb els tallers de reparació, les botigues de lloguer, les botigues de segona mà i els mercats i webs d’intercanvi
La part pràctica servirà per explicar algunes nocions bàsiques de prevenció de riscos laborals, maneig de les eines necessàries per a dur a terme les reparacions i, un cop introduït això, fer les reparacions més habituals (neteja bàsica de mobles, ajustament de peces i encolar, arreglar un calaix, canviar una cremallera, escurçar uns calçons, arreglar petits electrodomèstics, consells de manteniment d’electrodomèstics…)

Location

WHERE it will take place

Country:

Spain
- _other spanish regions

Address:

Palma
SON GIBERT
8A
07008

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

FUNDACIÓ DEIXALLES
# Association/NGO

How can you get in contact:

www.deixalles.org
Tècnica ambiental

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

21/11/2016, 22/11/2016, 23/11/2016, 24/11/2016

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Strict avoidance and reduction at source

Help the world,
share this action!

Related actions