CorrecolorsCorrecolors

Info

WHAT will be done

Description:

Aprendre a reciclar de forma dinàmica i divertida mitjançant el joc. La proposta consisteix en dur a terme diferents dinàmiques de jocs tradicionals combinades amb el reciclatge. Amb els jocs l’alumnat aprèn a fer una correcta separació dels residus segons els contenidors de recollida selectiva.

  • Dijous, 25 de novembre a les 16.30 h a la Biblioteca de Figueretes

Location

WHERE it will take place

Country:

Spain - Balearic Islands

Address:

Eivissa
Av. d'Espanya
49
07800

Action Developer

WHO will run the show

Entity:

Consell Insular d'Eivissa
# Administration/Public Authority

How can you get in contact:

https://residus.conselldeivissa.es
mediambient@conselldeivissa.es

• WHEN

will it happen?

Dates of the proposed action:

25/11/21

• WHY

join hands and minds to prevent waste?

Check out other actions that will cover these themes:

Reuse and preparing for reuse

Help the world,
share this action!

Related actions